Skontaktuj się z nami
794 544 443 (24h)
Czym są tłumaczenia przysięgłe?

Tłumaczenia przysięgłe inaczej tłumaczenia uwierzytelnione  czy poświadczone są wykonywane przez tłumaczy przysięgłych, którzy otrzymali tytuł tłumacza przysięgłego przez Ministra Sprawiedliwości.

Jako tłumaczenia przysięgłe najczęściej wykonuje się tłumaczenia dokumentów, które posiadają pieczęci instytucji, organów oraz firm a także wszelkie podpisy. są to między innymi: akty urodzenia, zgonu, małżeństwa, wszelkiego rodzaju odpisy dokumentów, dokumenty notarialne, dokumenty samochodowe, dyplomy ukończenia studiów oraz wszelkie inne dokumenty.  Do poświadczania tłumaczeń tłumacz przysięgły używa pieczęci zawierającej w otoku jego imię i nazwisko oraz wskazanie języka, z którego ma uprawnienia, a w środku pozycję na liście tłumaczy przysięgłych.  Na wszystkich uwierzytelnionych dokumentach, które wydaje tłumacz przysięgły zostaje wymieniona pozycja pod którą tłumaczenie jest odnotowane w repetorium oraz tłumacz opisuje czy sporządzono je z oryginału, czy też z tłumaczenia lub odpisu, skanu, kopii. Tłumaczenia przysięgłe wykonywane są dla osób indywidualnych, firm a także dla organów państwowych (Policji, sądów, prokuratury itp.).

Strona obliczeniowa tłumaczenia przysięgłego wynosi 1125 znaków wraz ze spacjami. Liczy się znaki w dokumencie wyjściowym czyli przetłumaczonym, jeśli ilość znaków w przetłumaczonym dokumencie przekroczy liczbę 1125 znaków to tłumaczenie liczone jest już za dodatkową stronę, oczywiście wyrozumiałem biura tłumaczeń nie zwracają uwagi, gdy tekst przekroczy tylko kilka znaków i pobierają od klientów opłatę za jedną stronę obliczeniową.

Tłumaczenie przysięgłe zapewnia gwarancję zachowania wierności tłumaczonego tekstu, ponieważ tłumacz przysięgły jako biegły powołany przez organ państwowy bierze całkowitą odpowiedzialność za wykonane tłumaczenie.

Profesjonalne biuro tłumaczeń powinno wykonywać tłumaczenia przysięgłe w każdym możliwym języku świata, a także posiadać wielu tłumaczy przysięgłych w swojej kadrze.

Słowa kluczowe artykułu: tłumacz przysięgły szczecin, tłumacz przysięgły stargard, tłumaczenia przysięgłe stargard, tłumacz przysięgły angielskiego stargard, tłumacz przysięgły niemieckiego stargard, tłumacz przysięgły włoskiego stargard, przysięgły tłumacz stargard, tłumaczenia stargard, biuro tłumaczeń stargard, tłumaczenie dokumentów stargard, tłumaczenia przysięgłe szczecin, tłumacz przysięgły angielskiego szczecin, tłumacz przysięgły niemieckiego szczecin, tłumacz przysięgły włoskiego szczecin, przysięgły tłumacz szczecin, tłumaczenia szczecin, biuro tłumaczeń szczecin, tłumaczenie dokumentów szczecin, tłumacz świnoujście, tłumacz przysięgły świnoujście, tłumaczenia przysięgłe świnoujście, tłumacz przysięgły angielskiego świnoujście, tłumacz przysięgły niemieckiego świnoujście, tłumacz przysięgły włoskiego świnoujście, przysięgły tłumacz świnoujście, tłumaczenia świnoujście, biuro tłumaczeń świnoujście, tłumaczenie dokumentów świnoujście.

Zaufali nam

;