Skontaktuj się z nami
794 544 443 (24h)

Kim jest tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły jest tzw. osobą zaufania publicznego, tłumaczy on różnego rodzaju dokumenty: dokumenty procesowe, akty notarialne, akty małżeństwa (ślubu), akty urodzenia, akty zgonu, dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu. Tłumacz poświadcza przetłumaczone dokumenty uwierzytelniając je swoją pieczęcią tłumacza przysięgłego. Pieczęć tłumacza zawiera w otoku jego imię i nazwisko oraz wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia, natomiast w środku pozycję na liście tłumaczy przysięgłych. Na wszystkich poświadczanych przez tłumacza przysięgłego dokumentach zostaje podana pozycja danego tłumaczenia, która odnotowana jest repertorium tłumacza. Tłumaczenie lub odpis tłumaczenia opisany w ten sposób w danym dokumencie określa nam czy zostało ono dokonane z oryginały, kopii lub skanu oryginalnego dokumentu.

Nasi tłumacze przysięgli tak jak inni tłumacze, którzy są do tego uprawnieni wykonują tłumaczenia ustne. Oczywiście według statystyk górują tłumaczenia w parze angielskipolski, niemieckipolski, są to najczęściej spotykane języki tłumaczeń ustnych. Każdy z tłumaczy przysięgłych, czy jest to tłumacz języka duńskiego, norweskiego, chińskiego czy może arabskiego uprawiony jest do wykonywania poświadczonych tłumaczeń ustnych tak samo jak do tłumaczeń pisemnych. Tłumaczenia ustne wykonywane przez tłumacza najczęściej maja swoje miejsce w sądach, prokuratorze oraz innych instytucjach publicznych. Co raz częściej spotykamy tłumaczy przysięgłych na sprawach rozwodowych, gdy jedna ze stron jest obcojęzyczna.

Tłumacze przysięgli wykonują tłumaczenia zarówno dla osób prywatnych, firm jak i instytucji państwowych. Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego w Polsce jest  uregulowane ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego, obowiązującą od dnia 27 stycznia 2005 roku; natomiast wynagrodzenie tłumaczy przysięgłych za wykonywanie tłumaczeń na rzecz organów państwowych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

Tłumacze przysięgli podlegają odpowiedzialności za niewykonywanie lub nieodpowiednie wykonywanie obowiązków przewidzianych w ustawie. Postępowanie przeciwko tłumaczowi przysięgłemu toczy się przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej, działającą przy Ministrze Sprawiedliwości. Takie postępowanie wszczynane jest na wniosek Ministra Sprawiedliwości lub wojewody.

Komisja Odpowiedzialności Zawodowej może nałożyć wobec tłumacza następujące kary:

  • upomnienie
  • nagana
  • kara pieniężna nie niższa niż jedna dziesiąta przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym wydanie prawomocnego orzeczenia
  • zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od 3 miesięcy do 1 roku
  • pozbawienie prawa do wykonywania zawodu z możliwością ponownego uzyskania uprawnień najwcześniej po upływie 2 lat oraz po ponownym zdaniu egzaminu.

Kara upomnienia i nagany zostaje wpisana do akt tłumacza przysięgłego lecz nie podlega ona publicznemu ujawnieniu.

Dlaczego warto wybrać naszych tłumaczy przysięgłych?

Jesteśmy biurem tłumaczeń z wielkim dorobkiem przekładów tłumaczeń, posiadamy duże doświadczenie w wykonywaniu tłumaczeń przysięgłych każdego rodzaju. Posiadamy kilkuset osobową kadrę tłumaczy przysięgłych każdego języka na świecie, niejednokrotnie tłumaczyliśmy rzadkie języki, u nas znajdziesz tłumaczy przysięgłych języka arabskiego, japońskiego, tureckiego. Nasze tłumaczenia przysięgłe wykonywane są w konkurencyjnych cenach oraz ekspresowym tempie. Nasi tłumacze przysięgli specjalizują się w wielu dziedzinach nauki – mogą to być tłumaczenia medyczne, chemiczne, z różnych dziedzin fizyki czy tłumaczenia informatyczne. Dla naszego biura tłumaczeń nie istnieje tekst, który nie może zostać przetłumaczony. Przyjmując zlecenie tłumaczenia indywidualnie podchodzimy do danego dokumentu wybierając odpowiednią specjalizację tłumacza przysięgłego w danej dziedzinie.

Tłumaczymy wszystko i wszędzie, przyjmujemy zlecenia tłumaczeń przysięgłych z całej Polski i świata. Tłumaczenia możesz zlecić nam online lub pojawić się w jednym z naszych biur tłumaczeń.

Serdecznie zapraszamy do współpracy z nami osoby indywidualne, firmy oraz instytucje!

Sprawdź naszą ofertę tłumaczeń przysięgłych dla miast:

Tłumacz przysięgły Szczecin

Tłumacz przysięgły Stargard

Zaufali nam

;