Skontaktuj się z nami
794 544 443 (24h)

Polityka Ochrony Danych Osobowych – RODO

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Translantica Group Sp. z o.o. ul Przyjaciół Żołnierza 55/18, 71-670 w Szczecinie, Translantica Group Stargard Sp. z o.o., Translantica Group Warsaw Sp. z o.o. w celu uzyskania odpowiedzi na zawarte w formularzu pytania.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Translantica Group Sp. z o.o. ul Przyjaciół Żołnierza 55/18, 71-670 w Szczecinie, Translantica Group Stargard Sp. z o.o., Translantica Group Warsaw Sp. z o.o.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb kontaktowych w celu:
a) sporządzenia wyceny usługi w zakresie objętym treścią – wpisaną w niniejszym formularzu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) w/w Rozporządzenia,
b) wykonania tłumaczenia- na podstawie art. 6 ist. 1 lit. b) w/w Rozporządzenia, jeśli oferta zostanie przez Panią/Pana zaakceptowana.
3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przedstawienia oferty, tj. przez okres 1 miesiąca, a w przypadku zaakceptowania oferty i wykonania tłumaczenia przez okres 6 lat.
4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6) podanie danych osobowych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.

Zaufali nam

;